#6 Reglement van de opzichter van de Groningse Korenbeurs (1775)

Item #6 omvat het Reglement van de opzichter van de Groningse Korenbeurs uit 1775. Wie zich niet laat afschrikken door het historische lettertype en dito spelling, kan het waarschijnlijk met enige inspanning goed lezen.

Als we kijken naar de reglementen die de ‘opzigter’ van de Korenbeurs moet naleven, dan zien we een paar tijdloze taken zoals tijdig de deur van en op het slot doen. Ook is de opzigter verantwoordelijk voor de schoonmaak na sluitingstijd. 

Maar er zijn ook opvallende taken bij. Ze lezen we dat de opzigter ‘zal zorge moeten dragen dat geen Tabak nog Sterkedrank geduurende de Beurs-tijd aldaar werde geconsumeert’ op straffe van een door de opzigter te innen boete.

Zo blijkt dat het rookverbod, dat de afgelopen 10 jaar met veel gekrakeel stapsgewijs in openbare gebouwen is ingevoerd, ook medio achttiende eeuw gangbaar was. Overigens is de boete tegenwoordig wel hoger dan de 6 cent die de opzigter van de overtreder diende te innen.